ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษ

S-Mart Clinic
Anti-aging & Aesthetic Center

About Us

เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน
ทั้งทางด้านเวชศาสตร์ความงาม และเวชศาสตรชะลอวัย
ทำให้เราสามารถดูแลคุณได้อย่างครบวงจร จากภายในสู่ภายนอก
ให้คุณมีสุขภาพดีแบบองค์รวม และดูดีในทุกมิติ

“เพราะเราอยากให้คุณดูดีที่สุดในแบบที่คุณควรจะเป็น”

PROMOTION

Academy

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่
ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนทั่วไป
คือ การดูแลแบบองค์รวม เริ่มต้นที่ตนเอง ป้องกันไม่ใช่รักษา
เลี่ยงยาและสารเคมีให้น้อยที่สุด
อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาติ
ในเรื่อง Medical Tourism อีกด้วย

Youtube Channel

Facebook

รีวิวไฮไลท์ของ
S’Mart Clinic

Beauty Blog