Nd-YAG ( เอ็นดี-แย็ก)

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ใช้รักษาความผิดปกติของเม็ดสีในผิวหนัง โดยเฉพาะผ่านการรับรองของ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา เลเซอร์จะมีความจําเพาะกับเม็ดสีในชั้นผิวหนัง (Melanin pigment) ดังนั้นเม็ดสีดํา ในชั้นผิวจะดูดซับพลังงานจากเลเซอร์ไว้และถูกทําลายไป

เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหา

  • มีความผิดปกติของเม็ดสี เช่น เป็นกระ ปาน หรือฝ้า
  • สีผิวไม่สม่ำเสมอ ต้องการให้สีผิวที่คล้ำจางลง เช่น ผิวหน้าคล้ำ ริมฝีปากคล้ำ
  • มีรอยดําบริเวณที่ผิวเคยอักเสบมาก่อน เช่น รอยดําสิว รอยดําที่แผลเป็น
  • รูขุมขนกว้าง 

(ดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Helios หน้า A1-7)

สําหรับการปรับสีผิวและฝ้า หลังจากยิงเลเซอร์สีผิวจะค่อย ๆ เริ่มจางลง ในสัปดาห์แรก ควรทําซ้ำทุก 3-4 สัปดาห์ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ร่วมกับการรักษาชนิดอื่นหลังจากนั้นอาจทําเป็นระยะ เพื่อลดการสะสมของเม็ดสี

สําหรับการลบรอยสัก การรักษากระ ผลการรักษาขึ้นกับปริมาณเม็ดสี ถ้ามีไม่มากสามารถรักษาให้หายได้ในครั้งเดียว แต่ถ้ามีมาก อาจต้องทําการรักษาซ้ำหลังยิงเลเซอร์ผิวบริเวณที่รักษา จะมีสะเก็ดบาง ๆ คลุมอยู่ จะหลุดและหายเป็นผิวปกติในช่วง 1-2 สัปดาห์