10th Year Thread Lift (การร้อยไหม 10 ปี)

เทคนิคการยกกระชับหน้าแบบใหม่ที่ให้ผลเทียบเท่าการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้า แต่ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นที่น้อยกว่า และไม่ทิ้งร่องรอยแผลเป็นใดให้สังเกตเห็นได้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากไหมฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับยางซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมจมูก เสริมคาง หรือเสริมหน้าอก

วัสดุชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา (เหมือนไหมละลายทั่วไป) ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย ในระยะยาว (Inert) ไม่มีผลกับการตรวจเอ็กซ์เรย์หรือเครื่องสแกนต่าง ๆ สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิต

วัสดุไหมชนิดนี้ จะออกแบบมาให้มีเม็ดปุ่ม (Beads) ตลอดเส้นของไหม ปุ่มเหล่านี้จะเกาะยึดเหนี่ยวผิวหน้าชั้นลึก ไว้อย่างแน่นหนาในแนวที่ทําการวางไว้ และยากที่จะหลุดเลื่อนหรือเคลื่อนออก จึงส่งผลให้เกิดความกระชับของรูปหน้าในระดับที่ต้องการได้ทันที (ซึ่งต่างจากการร้อยไหมละลาย) และผลลัพธ์ของการยกกระชับด้วยไหมชนิดนี้ จะคงอยู่ได้นานเกินกว่า 10 ปี 

นอกจากนี้แล้ว ตัวเส้นไหม ยังคงมีความยืดหยุ่นไปตามการเคลื่อนไหวของชั้นผิวหรือการขยับของกล้ามเนื้อใบหน้า ไม่ก่อให้เกิดการดึงรั้ง ทําให้หน้าแลดูผิดรูป เมื่อแสดงอารมณ์แต่กลับให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ รวมทั้งไม่สามารถคลําหรือสัมผัสเส้นไหมได้อีกด้วย

10th Year Thread Lift (เคสตัวอย่าง)

Click me!