Liposuction

หากใครที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินในแต่ละสัดส่วนที่มากเกินไปและยากแก่การขจัดออกด้วยวิธีต่าง ๆ หรือบางคนก็อาจมีลักษณะของไขมันพอกพูนตามสัดส่วนของร่างกายแบบพันธุกรรม

ในปัจจุบันนี้ เราสามารถที่จะขจัดไขมันส่วนเกินออกไปได้อย่างรวดเร็วฉับไว เห็นผลทันที ด้วยวิธีการดูดไขมันโดยใช้เครื่องมืออัลตร้าซาวด์เข้าช่วย

วิธีนี้จะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ ด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ

  1. แพทย์จะทําการฉีดยาชาเข้าไปในบริเวณที่จะทําการดูดไขมันด้วยเครื่องมือฉีดพ่นยาชา ทําให้การฉีดทําได้เร็ว และเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด
  2. หลังจากนั้นจะใช้หัวอัลตร้าซาวด์เข้าไปสลายเซลไขมันให้แตกตัวเป็นของเหลว  
  3. ทําการดูดเซลไขมันที่แตกตัวเหล่านั้นด้วยเครื่องดูดสูญญากาศ โดยทั้งหมดนี้จะทําโดยผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็ก ๆ ไม่ถึง 1 ชม. 2-4 แผลต่อ 1 จุดพื้นที่ทําการสลายไขมันและแผลนี้จะเป็นทางออกของน้ําเหลือง ไขมันที่เหลือในช่วง 1-3 วันแรก แผลจะปิดสนิทเอง โดยไม่ทิ้งร่องรอยผ่าตัดใด ๆ ไว้ (นอกจากในรายที่มีแนวโน้มการเกิดรอยแผล เป็นนูน (Keloid ก็อาจจะต้องฉีดยารักษาป้องกันแผลเป็นนูนในภายหลังได้)

     

ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาจต้องดูแลแผลผ่าตัดในช่วง 1-3 วันแรก จนแผลปิดสนิทเอง และใช้ผ้าสเตย์รัดในบริเวณที่ทําการดูดไขมัน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเวลา 14 วัน และรัดเฉพาะในตอนนอนประมาณ 14 วัน เพื่อให้แผลที่ทําการสลายไขมันนั้นปิดกันสนิท โดยผลลัพธ์จากการดูดไขมันไปแล้วนั้น จะยิ่งเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงหลัง จากนั้นอีก 4-6 เดือน เพราะเกิดการหดรัดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ นั่นเอง