Botox (jaw) โบท็อกซ์กราม

ในผู้ที่มีปัญหารูปหน้ากว้าง ไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะมีมุมคางที่กางออก มักเกิดจากกล้ามเนื้อบดเคี้ยวที่อยู่บริเวณแก้มมีขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขโดยใช้ Botox ฉีดที่กล้ามเนื้อบดเคี้ยวบริเวณมุมคาง ซึ่งจะมีฤทธิ์ทําให้กล้ามเนื้อลดการทํางานชั่วคราว และมีขนาดเล็กลง ช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้น

จะเริ่มเห็นว่ากล้ามเนื้อกรามเริ่มมีขนาดเล็กลงหลังการรักษา 1 สัปดาห์ เห็นผลสูงสุดที่ 2 สัปดาห์ และหากต้องการให้ประสิทธิภาพคงอยู่ต่อเนื่อง ควรรับการรักษาซ้ำทุก 6 เดือน

Filler Nose, Chin (ฟิลเลอร์จมูก คาง)

สําหรับผู้ที่มีมิติโครงสร้างใบหน้าไม่สวยสมบูรณ์สามารถใช้ สารเติมเต็ม (filler) ชนิดไม่ถาวร ที่เรียกว่า Hyaluronic acid ช่วยเสริมดั้งจมูก หรือรูปคางให้เหมาะสมกับใบหน้ามากขึ้นได้ โดยมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับการศัลยกรรมตกแต่งคือ ไม่ต้องมีระยะพักฟื้น สามารถแต่งเติมได้เป็นธรรมชาติมากกว่า  จะเห็นผลหลังทําการรักษาทันที  และตัวยาจะค่อย ๆ สลายไปเอง ตามธรรมชาติภายใน 8-12 เดือนขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

Lipolysis (jowl) ไลโปไลซิสแก้ม

ในผู้ที่มีปัญหารูปหน้ากว้าง ไม่ได้สัดส่วน บางครั้งปัญหาอาจเกิดจากการที่มีไขมันสะสมอยู่มากเกินไป โดยเฉพาะตรงกระพุ้งแก้ม สามารถแก้ไขได้โดยใช้ตัวยาที่ช่วยในการสลายไขมัน ฉีดที่บริเวณ ไขมันส่วนเกินของแก้ม ตัวยาจะช่วยทําให้เซลล์ไขมันแตกตัว สลาย และถูกดูดซึมกลับไป ขับออกได้เร็วขึ้น เริ่มเห็นผลหลังทํา 1-2 สัปดาห์ สามารถทําได้ทุก 2-4 สัปดาห์ จํานวนครั้งขึ้นกับขนาดของรูปหน้า

MAKE OVER (เคสตัวอย่าง)