Hair Removal (กําจัดขน)

เป็นการใช้เครื่องเลเซอร์ยิงพลังงานความร้อนลงไปทําลายเซลล์รากขน ช่วยให้เส้นขนที่ถูกพลังงานถูกทําลายไปและไม่งอกขึ้นมาใหม่ โดยธรรมชาติเส้นขน จะงอก คงอยู่ และหลุดร่วงไปเป็นวงจร เลเซอร์จะสามารถทําลายได้เฉพาะเส้นขน ที่งอกอยู่ในขณะนั้นโดยเฉลี่ย คือ ประมาณ 10-20% ของเส้นขนที่มีอยู่ทั้งหมด การกําจัดขนจึงต้องทําซ้ำหลายครั้ง อย่างน้อย 5-8 ครั้ง เส้นขนจึงจะหายไปประมาณ 90% หลังจากทําการรักษาจนครบขั้นตอนแล้ว ในภายหลัง อาจมีเส้นขนซึ่งเกิดจากเชลล์รากขนส่วนน้อยที่ไม่ถูกทําลาย ทําให้เส้นขนขึ้นมาได้ แต่ในปริมาณไม่มาก และสามารถยิงเลเซอร์เพื่อกําจัดเส้นขนซ้ำได้อีก

ระยะห่างระหว่างการทําการรักษาแต่ละครั้งอยู่ที่ 2-3 เดือน เพื่อรอให้เส้นขนชุดใหม่งอกขึ้นมา เลเซอร์จะจับเป้าหมายบริเวณรากขน ก่อนรับการรักษาแต่ละครั้ง และระหว่างรับการรักษา จึงห้ามไม่ให้ถอนหรือแว็กส์ขน เพราะจะทําให้เลเซอร์ทํางานไม่ได้ แต่สามารถโกนขนหรือใช้กรรไกรเล็มได้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่รบกวนถูกรากขน

สามารถใช้เลเซอร์กําจัดขนได้ที่บริเวณ ใต้วงแขน แขน ขา หนวด เครา แนวบิกินี่ โดยผลการรักษาจะแตกต่างกันไป เนื่องจากเส้นขนที่บางและสีอ่อนจะมีการตอบสนองต่อเลเซอร์ไม่มากเท่ากับเส้นขนที่หนา และมีสีเข้ม

Hair Loss : Medication (ผมร่วงรักษาด้วยยา)

ในคนที่มีปัญหาผมร่วงหลุดง่าย รากผมไม่แข็งแรง อาจเกิดได้จาก ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม ฮอร์โมน และสาเหตุภายนอกอื่น ๆ ซึ่งสามารถรักษาให้ผมแข็งแรงขึ้นและหลุดร่วงน้อยลงได้โดยใช้ยา ได้แก่

  • ยาทา Minoxidil ใช้ทาบริเวณหนังศีรษะ วันละ 2 ครั้ง
  • ยารับประทาน Minoxidil 
  • ยารับประทาน Finasteride

โดยยาแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาแตกต่างกัน จําเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินสภาพปัญหาและการใช้ตัวยาที่เหมาะสมกับบุคคลต่อไป

Meso-hair (มีโส-แฮร์)

เป็นการใช้เครื่องมือช่วยในการผลักตัวยาบํารุงรากผม ลงไปที่ชั้นผิวลึกบริเวณหนังศีรษะ ในระดับเดียวกับการใช้เข็มฉีดยาเพื่อช่วยบํารุงรากผม โดยไม่ต้องใช้เข็ม และไม่รู้สึกเจ็บปวด

Hair Carboxy (แฮร์คาร์บอกซี่)

เป็นการใช้เครื่องคาร์บอกซี่ส่งผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปที่หนังศีรษะ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะกระตุ้นให้หนังศีรษะมีการไหลเวียนของระบบโลหิตดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีเลือด และสารอาหารต่าง ๆ มาบํารุงรากผมให้แข็งแรงมากขึ้น ผมหลุดร่วงน้อยลง

Hair Transplantation (การปลูกผม)

นวัตกรรมการปลูกผมที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการย้ายผมบริเวณส่วนท้ายทอย มาปลูกบริเวณด้านหน้าซึ่งให้ความแตกต่างกว่าการผ่าตัดของหนังศีรษะที่ทําการย้ายเส้นผม ด้วยวิธีการย้ายที่ต่างกัน อีกทั้งยังดูเป็นธรรมชาติ

โดยการปลูกผมสามารถทําได้หลายบริเวณ เช่น 

  • แนวไรผมด้านหน้า
  • ผมบางกลางกระหม่อม
  • ปลูกคิ้ว
  • ปลูกหนวด / ปลูกเครา
  • ปลูกจอน 
  • ปลูกขนหน้าอก (ดูเพิ่มเติมที่หน้า E4)