เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน
ทั้งทางด้านเวชศาสตร์ความงาม และเวชศาสตรชะลอวัย

ทำให้เราสามารถดูแลคุณได้อย่างครบวงจร จากภายในสู่ภายนอก ให้คุณมีสุขภาพดีแบบองค์รวม และดูดีในทุกมิติ

เราใส่ใจ ในปัญหาของคนไข้แต่ละคน
จึงออกแบบความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน อย. ทั้งไทย และต่างประเทศ
เพื่อตอบโจทย์ทั้งปัญหาใบหน้า และรูปร่าง ทั้งหมด

S'Mart Clinic ให้บริการที่มีคุณภาพ
และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ

ดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความใส่ใจ
เสมือนคนในครอบครัว
เติมเต็มความสวยและความมั่นใจ
พร้อมให้บริการครบทุกด้าน

ราคาคุ้มค่า ไม่แพงจนเกินจริง

OUR DOCTOR

ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

แพทย์ผู้ทำงานด้านเวชศาสตร์ความงามและการชะลอวัย มากกว่า15ปี
ผ่านการอบรมศึกษาดูงานทั้งในเมืองไทย อเมริกา ดูไบ และเกาหลี

ประวัติอาจารย์มาศ ภาษาไทย
ผศ. นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ Asst. Prof. MART MAIPRASERT.

– แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
– อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากสหรัฐอเมริกา
(American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
– แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากสหรัฐอเมริกา (Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine: FAARM)
– แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ความงาม จากสหรัฐอเมริกา
(Fellowship in Aesthetic Medicine)
– แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ความงาม จากเกาหลี
(Fellowship in Facial Cosmetic Surgery from KCCS)
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
* รองคณบดีฝ่ายการพัฒนาหลักสูตร าจารย์และงานวิจัย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
* คณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติวุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (Board Committee of American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine)
* กรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566
* อดีตรักษาการณ์คณบดีส นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2552-2553)
* เจ้าของคลินิก “S-Mart Clinic Anti-Aging and Aesthetic Center”
S-Mart Clinic: Anti-Aging and Aesthetic Center
Festival Walk (Nawamin Art Village) ห้อง I 201-204 เลขที่ 297 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ กทม. 10230 โทร. 02-578-0040, 02-907-0248 แฟกซ์ 02-907-0 297

Asst .Prof. MART MAIPRASERT, M.D.

คุณเป้ พีระยุทธ มั่งคั่ง

คุณเป้ พีระยุทธ มั่งคั่ง

มีประสบการณ์ด้านการดีไซน์หน้าคนไข้กว่า 10,000 ราย
ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ให้คำปรึกษาที่เหมาะกับ
แต่ละบุคคล ผสานศาสตร์ความงาม กับศาสตร์ของโหงวเฮ้ง

พญ. เรณู อาจปรุ

พญ. เรณู อาจปรุ

หมอเนะ ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย

หมอเนะ
ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย

หมออิ๊ก พญ. ชญานันท์ วงษ์แก้ว

หมออิ๊ก
พญ. ชญานันท์ วงษ์แก้ว