E-MAX (อีแม็ค)

เป็นเทคโนโลยี Elos ที่ผสมผสานการใช้คลื่นวิทยุชนิด Bipolar RF เข้ากับการใช้เลเซอร์ Diode เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยไม่ต้องใช้พลังงานที่สูงเกินไป โดยแบ่งการทํางานด้วยหัวยิงเลเซอร์ ที่มีคุณสมบัติใช้ในการรักษาต่างกัน ได้แก่

 • ช่วยลดรอยหมองคล้ำ ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ
 • ช่วยกระชับผิวที่หย่อนคล้อย แก้ปัญหาริ้วรอย 
 • ช่วยกระชับรูขุมขน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ให้ผิวเรียบเนียน
 • ช่วยลดรอยแดง ทําให้เส้นเลือดขอดเล็ก ๆ ดูจางลง
 • ใช้กําจัดเส้นขนในบริเวณที่ไม่ต้องการ

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • ผิวหน้าหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ
 • ผิวหน้าหย่อนคล้อย เส้นแนวคางไม่ได้รูป มีริ้วรอยใต้ตา
 • รูขุมขนไม่กระชับ มีริ้วรอยของวัย
 • มีเส้นเลือดขอด หรือเส้นเลือดขยายเล็ก ๆ
 • มีเส้นขนที่ไม่ต้องการ

 

สําหรับการรักษาด้วยเครื่อง E-max ความถี่และจํานวนครั้ง ในการทําการรักษาขึ้นกับลักษณะของปัญหา เช่น

 • สําหรับการรักษาผิวหมองคล้ำ ควรทําการรักษาทุก 3-4 สัปดาห์
 • สําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ควรทําการรักษาทุก 3-4 สัปดาห์ ไปอย่างน้อย 5-6 ครั้งติดต่อกัน แล้วจึงเว้นเป็น 3-6 เดือน/ครั้ง
 • สําหรับผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด ควรทําการรักษาทุก 3-4 สัปดาห์ และประเมินผลการรักษาในแต่ละครั้ง

Scarlet (สกาเล็ต)

เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการฟื้นฟู ซ่อมแซมผิว พร้อมทั้งยกกระชับผิวในเวลาเดียวกัน โดยหลักในการทํางานของ Scarlet จะปล่อยเข็มเล็ก ๆ เข้าไปในชั้นผิวหนังแท้ และยิงพลังงานคลื่นวิทยุเข้าสู่ผิวโดยรอบ ซึ่งจะช่วยในการยกกระชับและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ในชั้นผิวไปพร้อม ๆ กัน

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • รอยแผลเป็นหลุมสิว 
 • ผิวไม่กระชับ มีริ้วรอย

ควรรับการรักษา ทุก 3-4 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน 3-5 ครั้ง ขึ้นกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล

Fraxel (แฟรกเซล)

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่อาศัยหลักการทํางานแบบแบ่งส่วน (Fractional) ซึ่งจะแบ่งส่วนพลังงานออกเป็นจุดเล็ก ๆ และยิงลงไปทําลายผิวที่เราต้องการซ่อมแซม เพื่อทําลายพังผืดและปล่อยให้ผิวดีรอบ ๆ สร้างผิวใหม่มาทดแทน

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • มีรอยแผลเป็นหลุมสิว
 • ผิวหน้าไม่เรียบเนียน รูขุมขนไม่กระชับ
 • มีริ้วรอยเล็ก ๆ
 • สีผิวไม่สม่ำเสมอ มีฝ้า

ควรรับการรักษาทุก 3-4 สัปดาห์ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3-5 ครั้งขึ้นกับปัญหาเดิมของแต่ละบุคคล โดยจะเริ่มเห็นว่าผิวเรียบเนียนขึ้นหลังการรักษาไป 3-4 สัปดาห์

Co2 Laser (ซีโอทู เลเซอร์)

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ให้ลําแสงในช่วงคลื่นที่ถูกดูดซับด้วยโมเลกุล ของน้ำที่อยู่ในเซลล์และเปลี่ยนพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระบวนการระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization) พร้อมกันกับการเกิดการแข็งตัวของเลือด (Coagulation) ในหลอดเลือด ขนาดเล็กใต้ผิวหนัง ทําให้รอยโรคขนาดเล็กบนผิวหนังบริเวณที่ไม่ต้องการระเหิดหายไป พร้อมกับช่วยให้เลือดหยุดโดยไม่ต้องอาศัยมีดผ่าตัด และการเย็บแผล

เหมาะกับผู้ที่ต้องการกําจัด

 • ไฝ (Nevus)
 • ขี้แมลงวัน (Lentigine)
 • กระเนื้อ (Seborrheic keratosis)
 • ติ่งเนื้อ (Skin) 
 • ต่อมไขมันโต (Sebaceous gland hyperplasia)

E-Matrix (อีแมททริก)

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ใช้แนวคิด semi-ablative rejuvenation ช่วยในการรักษารักษารอยแผลเป็นหลุมสิวอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่อง E-matrix อาศัยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Radio frequency) ร่วมกับ ระบบ Fractional โดยส่งพลังงานลงไปทําลายเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณแผล เป็นหลุมสิว ร่วมกับการยกกระชับ และเร่งกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ผิว สร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาแทนที่

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • มีแผลเป็นหลุมสิว
 • รูขุมขนกว้าง ไม่กระชับ 
 • ผิวไม่สดใส มีริ้วรอยบาง ๆ

จะเห็นผลว่ารอยหลุมสิวตื้นขึ้น สีผิวสม่ำเสมอขึ้นและรูขุมขนกระชับ ในช่วงสัปดาห์ที่3 หลังจากการยิงเลเซอร์ ควรรับการรักษาซ้ำ ทุก 1 เดือนหลังจากการยิงเลเซอร์ครั้งก่อน จํานวนครั้งในการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา และสภาพผิวของแต่ละบุคคล

Mini-Thermage (มินิเทอร์มาจ)

เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาริ้วรอย ยกกระชับผิวหน้า โดยใช้คลื่นวิทยุชนิด Monopolar RF ที่จะสร้างความร้อนขึ้นในผิวชั้นลึก ทําให้เส้นใยคอลลาเจนหดกระชับตัวขึ้น และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ ช่วยให้ผิวเรียบเนียน กระชับขึ้น

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • ผิวหนังหย่อนคล้อย
 • กรอบหน้าไม่ได้รูป 
 • มีริ้วรอยใต้ตา

ควรรับการรักษาทุก 3-4 สัปดาห์ ติดต่อกันอย่างน้อย 5-6 ครั้ง จะเริ่มเห็นว่าผิวกระชับหน้าเรียวได้รูปหลังการรักษา 1-6 เดือน เมื่อรักษาติดต่อกันต่อเนื่อง จะทําให้ผลการรักษาอยู่ได้นานกว่า 3-6 เดือน

Thermage (เทอร์มาจ)

เป็นเครื่องที่อาศัยเทคโนโลยี คลื่นความถี่วิทยุแบบพิเศษ ช่วยในการยกกระชับผิวหน้าและผิวกาย โดยไม่ต้องศัลยกรรม ปราศจากร่องรอยหรือบาดแผล ปลอดภัย ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผลการศึกษาวิจัยระดับวิชาการนานาชาติอีกมากมายที่พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของ thermage หลักการทํางานของเครื่อง Thermage นั้น อาศัยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุแบบพิเศษ (Capacitive Monopolar Coupled Radiofrequency) เหนี่ยวนําให้เกิดความร้อนที่บริเวณผิวหนังชั้นลึก กระตุ้นให้คอลลาเจนในชั้นผิวบริเวณนั้นเกิดการกระชับตัว และเร่งการสร้างคอลลาเจนใหม่ โดยผิวจะค่อยๆสร้างคอลลาเจนอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการกระตุ้นไปอีก 6 เดือน

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • ผิวหน้าหย่อนคล้อย โดยเฉพาะบริเวณแก้ม แนวคาง และใต้คาง
 • มีริ้วรอยรอบดวงตา และหนังตาตก
 • ต้นแขนไม่กระชับ
 • หน้าท้องหย่อน
 • ผิวบริเวณต้นขา หรือเหนือเข่าไม่เรียบเนียน

หลังการรักษาด้วยเครื่อง thermage

โดยทั่วไปจะเริ่มเห็นผลยกกระชับและผิวเรียบเนียนขึ้นส่วนหนึ่ง หลังการรักษาทันที และเริ่มเห็นผลดีขึ้นเรื่อย ๆ ในเดือนที่ 2 จนถึง เดือนที่ 6 หลังการรักษา จากนั้นผลการรักษาจะอยู่ได้นานต่อเนื่อง อีก 1 ปี หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะผิวและวัยของแต่ละบุคคล โดยผลดังกล่าวเกิดจากการรักษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากต้องการทําซ้ำ สามารถทําได้ที่ 1 ปี หลังการรักษาครั้งก่อน

Ultra-Lift (การยกกระชับใบหน้า)

เป็นโปรแกรมการยกกระชับใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าซาวน์ โดยมีความพิเศษคือ เป็นช่วงคลื่นที่มีความเข้มสูงและเป็นแนวเส้นตรง (High Intensity Focused Ultrasound) ต่างจากคลื่นอัลตราซาวน์ทั่วไปที่เป็นจุด ทําให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับดีกว่า

เทคนิคการยกกระชับนี้ ไม่มีการเจ็บปวด เพียงแต่อาจจะมีอาการตึง ๆ บวม ๆ ใบหน้าเล็กน้อยในช่วงหลังทําวันสองวันแรก แนะนําให้ทําปีละ 3 ครั้ง

Nd-YAG ( เอ็นดี-แย็ก)

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ใช้รักษาความผิดปกติของเม็ดสีในผิวหนัง โดยเฉพาะผ่านการรับรองของ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา เลเซอร์จะมีความจําเพาะกับเม็ดสีในชั้นผิวหนัง (Melanin pigment) ดังนั้นเม็ดสีดํา ในชั้นผิวจะดูดซับพลังงานจากเลเซอร์ไว้และถูกทําลายไป

เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหา

 • มีความผิดปกติของเม็ดสี เช่น เป็นกระ ปาน หรือฝ้า
 • สีผิวไม่สม่ำเสมอ ต้องการให้สีผิวที่คล้ำจางลง เช่น ผิวหน้าคล้ำ ริมฝีปากคล้ำ
 • มีรอยดําบริเวณที่ผิวเคยอักเสบมาก่อน เช่น รอยดําสิว รอยดําที่แผลเป็น
 • รูขุมขนกว้าง 

(ดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Helios หน้า A1-7)

สําหรับการปรับสีผิวและฝ้า หลังจากยิงเลเซอร์สีผิวจะค่อย ๆ เริ่มจางลง ในสัปดาห์แรก ควรทําซ้ำทุก 3-4 สัปดาห์ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ร่วมกับการรักษาชนิดอื่นหลังจากนั้นอาจทําเป็นระยะ เพื่อลดการสะสมของเม็ดสี

สําหรับการลบรอยสัก การรักษากระ ผลการรักษาขึ้นกับปริมาณเม็ดสี ถ้ามีไม่มากสามารถรักษาให้หายได้ในครั้งเดียว แต่ถ้ามีมาก อาจต้องทําการรักษาซ้ำหลังยิงเลเซอร์ผิวบริเวณที่รักษา จะมีสะเก็ดบาง ๆ คลุมอยู่ จะหลุดและหายเป็นผิวปกติในช่วง 1-2 สัปดาห์

Vela II (เวลล่าทู)

เป็นเครื่องกระชับสัดส่วน และรักษาเซลลูไลท์ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา

กลไกการทํางานของเครื่องประกอบด้วย

 • Vacuum เป็นแรงดูด สูญญากาศที่ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
 • Roller ลูกกลิ้งจะช่วยนวด เพื่อเพิ่มการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด และน้ำเหลือง
 • Infrared แสงอินฟราเรดจะเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันชั้นลึก
 • RF คลื่นวิทยุจะช่วยกระชับและทําให้ผิวด้านบนเรียบเนียน

เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

 • มีเซลลูไลท์ หรือผิวเปลือกส้ม 
 • มีไขมันสะสมเฉพาะจุด เช่น ต้นแขน หน้าท้อง ต้นขา

หลังการรักษาทันทีจะพบว่า ผิวเรียบเนียนขึ้น เส้นรอบวงเล็กลง โดยผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคล ควรรับการรักษา สัปดาห์ละ 1 ครั้งติดต่อกัน 4-6 ครั้ง แล้วทําต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อผลการรักษาให้ยาวนานยิ่งขึ้น