Hair Transplantation (การปลูกผม)

ความแตกต่างหลังการผ่าตัดของหนังศีรษะ ที่ทําการย้ายเส้นผม ด้วยวิธีการย้ายที่ต่างกัน

F.U.E.

บริเวณที่ทําการย้ายเส้นผมไปปลูกใหม่สําหรับวิธี F.U.E นั้นก็จะยังคงมีเส้นผมงอกยาวขึ้น เหมือนเดิมโดยไม่ทิ้งร่องรอยแผลเป็นที่สามารถมองเห็นได้ โดยในช่วงสัปดาห์แรกหลังการทํา อาจเห็นเป็นร่องรอยจุดแดง ๆ และรอยเหล่านั้นจะตกสะเก็ดและหลุดร่วงไปเป็นปกติในไม่กี่สัปดาห์และหลังจากนั้นก็มีไรผมขึ้น ปกคลุมเหมือนเดิมตามปกติ

F.U.T.

บริเวณที่ทําการย้ายเส้นผมสําหรับวิธีการผ่าตัด F.U.T. อาจจะมีรอยแผลเป็นของการเย็บหนังศีรษะ ซึ่งอาจจะมองเห็นได้ง่ายหากผู้นั้นตัดผมสั้น