Fat Stem Cell

คือ โปรแกรมการแยกสเต็มเซลจากไขมันของเรา โดยทําการดูดไขมัน บริเวณหน้าท้อง หรือสะโพกและต้นขา และทําการปั่นแยกเอาสเต็มเซล ออกมาจากไขมัน ซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทําให้สามารถแยกเอาสเต็มเซลได้ทันที ในเวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ทําการดูดไขมันออกมาแล้ว โดยไม่ต้องส่งเข้าห้องแล็ปเหมือนในอดีต

ข้อดีของการแยกสเต็มเซลจากไขมัน ด้วยวิธีนี้ เป็นเซลของเราเอง มั่นใจ ในความปลอดภัยแน่นอน ได้สเต็มเซลทันที มีศักยภาพสูง และไม่ต้องผ่านการเก็บ หรือการเพาะเลี้ยง ซึ่งจะทําให้ศักยภาพของสเต็มเซลลดลง และตัดปัญหา เรื่องการปนเปื้อน โอกาสการแพ้น้อยมาก ๆ ประหยัด สามารถเลือกปริมาณไขมัน ที่จะดูดตามจํานวนที่ต้องการ ตั้งแต่ 50-200 ซี.ซี. (บางเครื่องต้องใช้ไขมัน ขั้นต่ำตั้งแต่ 200-400 ซี.ซี. ขึ้นไป ไม่สามารถทําในปริมาณน้อย ๆ ได้)

สเต็มเซลที่แยกออกมาแล้วสามารถเอามาใช้กับตนเองได้ ดังต่อไปนี้

  1. ฉีดเข้าเส้นเลือด เพื่อการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกาย โดยรวมทั่ว ๆ ไป โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเสื่อม เบาหวาน
  2. ฉีดเข้าสะโพก เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันและกระตุ้นผิวพรรณโดยทั่วไป
  3. ฉีดเข้าผิวหน้าและหลังมือ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยและทําให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสดูอ่อนเยาว์ขึ้น
  4.  ฉีดรอบดวงตา เพื่อป้องกันและฟื้นฟูภาวะจอประสาทตาเสื่อม
  5. ฉีดเข้าข้อเข่ารอบ ๆ ข้อกระดูกสันหลัง เพื่อลดการอักเสบและชะลอการเสื่อมของข้อ
  6.  ฉีดเข้าหนังศีรษะ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูรากผม แก้ปัญหาผมบางและผมร่วง

นอกจากนี้แล้ว เครื่องนี้ยังมีคุณสมบัติที่จะสามารถ

  1. แยกและบ่งชี้ได้ว่าเซลที่แยกจากไขมันของเราออกมานั้นเป็นสเต็มเซลจริง ๆ 
  2. นับจํานวนสเต็มเซลที่ได้ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด
  3. บอกได้ว่าเซลที่แยกได้เป็นเซลที่ยังมีชีวิต (VIABLE and ACTIVE) กี่เปอร์เซ็นต์และสเต็มเซลที่เราแยกได้นี้ ยังสามารถที่จะนําไปผสมกับไขมันที่เราแยกออกมา แล้วฉีดกลับเข้าไปในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องการเพิ่มปริมาณหรือสัดส่วนของชั้นไขมันให้ได้สัดส่วนที่มีมิติสวยงาม (VOLUMETIC EFFECTS) เหมือนการฉีดฟิลเลอร์ได้อีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้จะต้องทําการฉีดไขมันมากกว่าปกติถึง 2 เท่า โดยแบ่งครึ่งหนึ่งมาแยกเป็นสเต็มเซล แล้วผสมกับไขมันอีกครึ่ง ที่เหลือเพื่อฉีดกลับเข้าไป