Dysbiosis Yeasts

Dysbiosis Yeasts

ในลำไส้ของเราถึงแม้จะมีเชื้อโรคอยู่หลากหลายชนิด แต่ไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคเหล่านั้นก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาเสมอไป แต่กลับมีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยสร้างวิตามินที่สำคัญบางชนิด

อ่านต่อ..

3D Body Scan

3D Body Scan

คือเครื่องตรวจสแกนร่างกายดูความผิดปกติในการทำงานแบบคร่าวๆ ชนิดหนึ่งโดยอาศัยการตรวจวัดความผิดปกติ ในการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของเนื้อเยื่อต่างๆ รอบๆ เซลล์

อ่านต่อ..

Nutritional Level Tests

Nutritional Level Tests

มีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าการขาดวิตามินและเกลือแร่จะมีผลกระทบต่อการเกิดโรค และสุขภาพโดยรวม การทำงานของภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและนำไปสู่กระบวนการเสื่อมเรื้อรัง

อ่านต่อ..

Hormonal Testing

Hormonal Testing

คือการตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย เพื่อดูความผิดปกติที่ต่ำกว่าระดับสมบูรณ์สูงสุด เราพบว่าระดับฮอร์โมนที่ระดับสูงสุด คือ ตอนที่ร่างกายอายุประมาณ 20-25 ปี เป็นช่วงเวลาที่เซลล์ทำงานได้ดีที่สุด

อ่านต่อ..

Toxicology Testing

Toxicology Testing

มลภาวะเป็นพิษ และสารเคมีที่มากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ร่างกายเราอาจได้รับสารพิษโลหะหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาของสุขภาพเรื้อรังตามมา

อ่านต่อ..

Genetic Testing

Genetic Testing

เป็นโปรแกรมการตรวจยีน หรือรหัสสารพันธุกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยโปรแกรมการตรวจยีนสามารถบอกได้ถึงสิ่งต่างๆ

อ่านต่อ..

Cardiova Scular Risk Testing

Cardiova Scular Risk Testing

โรคหลอดเลือดเสื่อมและโรคหลอดเลือดหัวใจนั้น นับวันก็ยิ่งจะมีความสำคัญต่อปัญหาสุขภาพและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ

อ่านต่อ..

14 Days Detox Diet Program

14 Days Detox Diet Program

ทำไมต้อง Detox เพราะชีวิตปัจจุบันเต็มไปด้วย มลพิษมลภาวะรอบตัว ร่างกายเราจึงมีโอกาสสะสมมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ อยู่ทุกวันตลอดเวลา เมื่อสะสมมากพอถึงระดับหนึ่ง

อ่านต่อ..

Snow White Program

Snow White Program

เป็นโปรแกรมพิเศษสุด โดยการให้สารอาหารกรดอะมิโน วิตามิน สารแอนติออกซิแดนท์แก่ร่างกายทางหลอดเลือด ในสูตรผสมที่เหมาะสม ลงตัวของสมาร์ทคลินิก ที่ช่วยตับในการล้างพิษ และยังส่งผลให้เม็ดสีผิวของร่างกายกระจ่าง

อ่านต่อ..

Chelation (Oral/IV)

Chelation (Oral/IV)

การให้สารน้ำทางหลอดเลือด ที่มีสารประกอบประเภทกรดอะมิโน ที่เรียกว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่ง EDTA ทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู

อ่านต่อ..