Check up Program

Sponge Acne

 

  • Routine (โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี)
  • Premium (Cancer)
  • Gene Check Up
  • Nutritional (โปรแกรมอาหารเสริมเฉพาะบุคคล)
  • Anti-Oxidant

Routine (โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี)

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ มาตรวจเช็คสุขภาพประจำปีกันเถอะครับ

หลายครั้งที่เราใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน หรือสมบุกสมบัน จนลืมไปว่า ร่างกายของเรายังคงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่หรือไม่ ซึ่งในบางครั้งร่างกายเราอาจจะเริ่มมีความผิดปกติ แต่เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตุ หรือไม่มีอาการแสดงใดๆ

ดังนั้น การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทัน และแก้ไขปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายเรา ก่อนที่จะลุกลามบานปลาย เปรียบเสมือนการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสมรรถนะของการขับขี่ ให้ปลอดภัยและมั่นใจ เช่นเดียวกับชีวิตของเราเช่นกัน เราก็ควรจะตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เรามั่นใจกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหนัก ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความอุ่นใจของคนที่คุณรักและครอบครัว

ด้วยโปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพจากส-มาร์ทคลินิก ที่ได้มาตรฐาน เฉกเช่นเดียวกับสถานพยาบาลเอกชนชั้นนำ มั่นใจและไว้วางใจได้ในคุณภาพ ความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ในราคาที่แสนประหยัด และสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลา อีกทั้งยังทราบผลได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ และบริการแปลผลเลือดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสมือนหนึ่งญาติของคุณเอง........

Nutritional (โปรแกรมอาหารเสริมเฉพาะบุคคล)

เพราะอาหารคือชีวิต และอาหารที่ดี ก็เสมือนประหนึ่งเป็นยารักษาโรคได้ ดังนั้น ในภาวะปัจจุบัน อาหารเสริมจึงเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งสารอาหารหลักในปัจจุบัน มีสารอาหารที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อร่างกายน้อยลง มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้อนมากขึ้น ความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน อาหารแบบเร่งด่วน (FAST FOOD AND JUNK FOOD) และอาหารแปรรูปที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น การได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์จึงลดน้อยลง การได้สารอาหารที่ไม่จำเป็น หรือส่วนเกินเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวแทบทั้งสิ้น ทั้งโรคเสื่อมต่างๆ การหย่อนสมรรถภาพของร่างกาย ความชราภาพก่อนวัยอันควร รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอัตราการตายอันดับต้นๆ ของโลกปัจจุบัน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคสมองเสื่อม โรคข้อเสื่อมโรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
Sponge Acne

 

ดังนั้น การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทัน และแก้ไขปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายเรา ก่อนที่จะลุกลามบานปลาย เปรียบเสมือนการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสมรรถนะของการขับขี่ ให้ปลอดภัยและมั่นใจ เช่นเดียวกับชีวิตของเราเช่นกัน เราก็ควรจะตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เรามั่นใจกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหนัก ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อความอุ่นใจของคนที่คุณรักและครอบครัว

 

ผลงานวิจัยหลากหลาย ได้พบว่า อาหารเสริมมีบทบาทในด้านการป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ในระยะยาว การเสริมสมรรถภาพของร่างกายให้อยู่ในสภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (OPTIMAL HEALTH) เพื่อให้ร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีในระยะยาวอีกด้วย

 

ดังนั้น การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทัน และแก้ไขปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายเรา ก่อนที่จะลุกลามบานปลาย เปรียบเสมือนการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสมรรถนะของการขับขี่ ให้ปลอดภัยและมั่นใจ เช่นเดียวกับชีวิตของเราเช่นกัน เราก็ควรจะตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เรามั่นใจกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหนัก ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อความอุ่นใจของคนที่คุณรักและครอบครัว
Back